Grillningspolicy

Endast elgrillning är tillåten på balkongerna. Lägenheter med uteplats får använda kolgrill om densamma placeras så långt som det är möjligt från husets fasad, för att förhindra att störande grillos/brandrök stiger upp efter fasaden och sugs in på balkonger och i sovrum.

Tändvätska är ej tilllåtet när kolgrillen ska tändas, använd hellre eltändare, skorstenständare, tändpapper eller tändkuber. Dessa alternativ är miljövänligare än tändvätska.

Se även  Brf Sillgrisslans ‐ Brandskyddsbeskrivning.

Se även ytterligare information på följande adress:

www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/grillning‐sakerhet‐och‐tips