Styrelsen

Tomas Jäverling, port 52, ordförande. Avtalsfrågor, överlåtelser, utemiljö/trädgård samt trivselfrågor.

Erik Håkansson, port 46, vice ordförande. Hemsida/IT, Gästlägenhet/Föreningslokal.

Leif Berggren, port 54, sekreterare, Miljöfrågor, Utbildningsfrågor

Yvonne Sandberg, port 48, ledamot. Ekonomi, miljö- och mäklarfrågor samt utbildningsfrågor.

Daniel Karlsson, port 54, ledamot. Avfallsfrågor, underhållsplan.

Sami Omerdin, port 46, suppleant. Nyckelansvar, andrahandsuthyrningar, garage.

Peter Jakobsson, port 48, suppleant. Fastighetsfrågor, brandsäkerhet.