Styrelsen

Tomas Jäverling, Port 52, Ordförande, Avtalsfrågor, Överlåtelser, Trivselfrågor, Byggfrågor

Erik Håkansson, Port 46, Vice ordförande, Inkommande mail, Hemsida, Gästlägenhet, Brandsäkerhet

Leif Berggren, Port 54, Sekreterare, Miljöfrågor, Utbildningsfrågor

Yvonne Sandberg, Port 48, Ekonomi

Donna Dang, Port 54, Nyckelansvar, Andrahandsuthyrningar