Information från styrelsen

Styrelsen hade årets andra möte den 18 februari och kan informera om
nedanstående.

 • Styrelsen har fått ett förslag från Berendsen på nytt avtal för mattorna i våra entréer. Kostnadsbesparingen kommer att bli ca. 8 000:-
 • HSB kommer fortsättningsvis att administrera köer och kontrakt för parkerings-
  och garageplatser. Föreningen behåller nyckelhanteringen tills vidare.
 •  I det reviderade HSB-avtalet finns en ny punkt ”Störningsrapportering” med.
  Rutin för detta kommer att skickas ut till alla medlemmar med förhoppningen
  att den inte behöver användas.
 •  Styrelsen ska undersöka om vi ska införa ett system för regelbunden
  lägenhetstillsyn då det rekommenderas av HSB.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 mars.

Kommentera