Allmänna villkor för parkering – BRF Sillgrisslan

Bilplats erbjuds med de villkor som framgår av kontraktet

Föreningen disponerar 39 platser totalt, 30 inne och 9 ute. Av dem totala platserna är två platser reserverade för medlemmar med handikapptillstånd, en inomhus och en utomhus. Handikapp-platserna (HCP) kan hyras ut till andra medlemmar (utan handikapptillstånd) på korttidskontrakt vilket innebär att avtalet gäller för ett kvartal i taget och kan därmed sägas upp varje kvartal om en behörig med handikapptillstånd önskar att få denna plats.

Kölistorna för garageplatser och uteplatser är två helt separata listor som är oberoende av varann. Det går att ställa sig i båda köerna men har endast rätt till en plats per hushåll.

För att stå i kö för parkeringsplats krävs det att den angivna platsen är avsedd för en personbil ägd av den boende.

Intresseanmälan

Föreningsmedlemmar som önskar garageplats kontaktar HSB, som också ansvarar för att kölistan uppdateras i den tidsordning som en intresseanmälan lämnats.

När en ledig garageplats finns, erbjuds denna till den person som stått längst i kön. Om denne inte längre är intresserad, går erbjudandet till den som stått näst längst i garagekön osv. Personer som tackat nej till ledig plats ett flertal gånger stryks efter 3:e gången och måste på nytt anmäla sitt intresse för framtida parkeringsplats.

Garage

Till varje plats hör en garagenyckel och ett inpasseringskort (blipp), som kvitteras ut av ansvarig person från styrelsen. Förlorat inpasseringskort debiteras brf med vår inköpskostnad som ersättning.

Vid uppsägning av garageplats skall inpasseringskorten lämnas tillbaka till garageansvarig. Uppsägningstiden för parkeringsplatser är tre månader räknat från närmaste månadsskifte.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning el. upplåtelse av parkeringsplats som medlem disponerar i föreningens garage/utomhusparkering får inte ske såvida det inte överenskommits med styrelsen (t.ex. vid andrahandsuthyrning av sin lägenhet).