Endast elgrillning är tillåten på balkongerna. Lägenheter med uteplats får använda kolgrill om densamma placeras så långt som det är möjligt från husets fasad, för att förhindra att störande grillos/brandrök stiger upp efter fasaden och sugs in på balkonger och i sovrum.

Tändvätska är ej tilllåtet när kolgrillen ska tändas, använd hellre eltändare, skorstenständare, tändpapper eller tändkuber. Dessa alternativ är miljövänligare än tändvätska.

Se även  Brf Sillgrisslans ‐ Brandskyddsbeskrivning.

Se även ytterligare information på följande adress:

www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/grillning‐sakerhet‐och‐tips