Nyheter

Balkonginglasning – demo och visning torsdag 6/9

Vårt bygglov för inglasning av balkonger går ut i år. Styrelsen har beslutat att förlänga

bygglovet i ytterligare 5 år för den som vill glasa in sin balkong. Vi har valt att anlita samma

leverantör som tidigare Lumon AB. Torsdagen den 6/9 kl 18:00 kommer Lumon hit på besök och ställer upp sin demovagn där den som vill kan komma och titta på den balkonginglasning

Lumon har att erbjuda, samt ställa frågor direkt till Lumons distriktsäljare Tommy Lundqvist.

Lumon har gett oss en grupprabatt som stegras ju fler som vill glasa in denna vända. Detta

är ett bra tillfälle att titta på vad Lumon har att erbjuda och prata med deras säljare.

Styrelsen kommer också vara representerat på demovisningen för att svara på eventuella

frågor.

 

Styrelsen