Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade sitt näst sista möte för året den 21 november och kan informera om några beslut.

  • Budgeten för år 2019 fastställdes. För att möta kostnadsökningar och få en budget med ett önskat positivt kassaflöde kommer avgifterna att höjas med 1 % nästa år. Mer information om detta kommer.
  • Vi kommer fortsättningsvis att själva ansvara för städningen. Avtal kommer att tecknas med Städpoolen Scandinavia, och vi hoppas på att kvaliteten på städningen därmed kan säkras.
  • Efter diskussion med RagnSells kommer vi att införa veckovis tömning av kärlen för plastavfall och fler kärl för kartongavfall kommer att placeras. För att vi ska ha en fungerande avfallshantering krävs fortfarande att alla sorterar enligt de anvisningar som finns.
  • Vi behöver en ny person till valberedningen eftersom Hanna Backesten flyttat.

Intresserade kan höra av sig till Tomas Jäverling i 52:an. Det gäller även dem som kan tänka sig att delta i styrelsearbetet efter nästa föreningsstämma.

  • Årets filterbyte och glöggmingel blir den 12 december kl. 18 - 20 i föreningslokalen. Inbjudan kommer att sändas ut separat.
  • Årets sista styrelsemöte kommer att hållas den 17 december.