Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade årets sista möte den 17 december och kan informera om nedanstående.

  • Styrelsen har uppdaterat två av avtalen med HSB. Vi har lyckats addera tjänsterna Störningsjour, Underhållsplan online och Föreningsdokument utan extra kostnad för föreningen.
  • Avtalet med Städpoolen Scandinavia AB är undertecknat, och de startar sitt uppdrag i mellandagarna.
  • Snöröjningsavtal för vintern 2018/2019 är tecknat med Maroof Trädgård AB.

Skottning utförs då det fallit minst 5 cm torr snö eller 3 cm blöt snö och omfattar entréer utanför 46 – 54, parkeringen och trappan upp till baksidan. Vid behov av takskottning anvisar HSB entreprenör.

  • De som inte hade möjlighet att hämta nya filter vid minglet den 12 december kan vända sig till Anders Bodén i 46:an.
  • Styrelsen beslutade att avvakta utvecklingen i Stockholms stad innan initiativ tas till separat insamling av matavfall.
  • Styrelsen beslutade att datum för föreningsstämman 2019 blir den 7 maj. Information om bl.a. senaste datum för motioner kommer efter nästa styrelsemöte.
  • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 8 januari.

Styrelsen önskar alla medlemmar i Sillgrisslan en god jul och ett gott nytt år!