Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade årets andra möte den 18 februari och kan informera om nedanstående.

  • Styrelsen har fått ett förslag från Berendsen på nytt avtal för mattorna i våra entréer. Kostnadsbesparingen kommer att bli ca. 8 000:-
  • HSB kommer fortsättningsvis att administrera köer och kontrakt för parkerings- och garageplatser. Föreningen behåller nyckelhanteringen tills vidare.
  •  I det reviderade HSB-avtalet finns en ny punkt ”Störningsrapportering” med. Rutin för detta kommer att skickas ut till alla medlemmar med förhoppningen att den inte behöver användas.
  •  Styrelsen ska undersöka om vi ska införa ett system för regelbunden lägenhetstillsyn då det rekommenderas av HSB.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 mars.