Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade årets andra möte den 18 mars och kan informera om nedanstående.

  • Anders Bodén har meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ledamot i styrelsen. Anders arbetsuppgifter fördelas mellan kvarvarande medlemmar.
  • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
  • Styrelsen har tecknat nytt avtal med Berendsen om mattorna i våra entréer. Mattorna kommer att få en mer smutstålig kulör och bli något mindre vid dörrarna mot baksidan.
  • Så fort vädret tillåter kommer sop- och cykelrumsdörrarna att målas om, och entrépartierna oljas.
  • Inga motioner från medlemmar har inkommit för behandling på årets stämma.
  • Medlemmar som vill delta i styrelsen eller valberedningen kan meddela sitt intresse till styrelsen som vidarebefordrar till valberedningen.
  • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 15 april.