Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade årets fjärde möte den 15 april och kan informera om nedanstående.

  • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
  • Då gatan är sopad kommer sop- och cykelrumsdörrana att målas om, och entrépartierna oljas.
  • Golven i entréerna kommer att behandlas under våren på HSB:s bekostnad. Information om när detta sker kommer att sättas upp på våra anslagstavlor.
  • Det kommer att ordnas ett trivselarrangemang under maj månad. Mer information om detta kommer.
  • Föreningsstämman kommer att hållas den 7 maj kl. 19 i föreningslokalen. Alla medlemmar har fått årsredovisning och övriga möteshandlingar. Inga motioner från medlemmar har kommit in, men om ni har någon övrig fråga får ni gärna meddela styrelsen i förväg.
  • Nästa styrelsemöte bestäms av den nya styrelsen efter föreningsstämman.