Nyheter

Information från styrelsen

Den nya styrelsen hade sitt första möte den 27 maj och kan informera om nedanstående.

  • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan. En rekommendation är att bostadsrättsföreningar ska 3 månadsintäkter i kassan och det har vi precis.
  • Ett av våra lån ska omsättas den 1 juni. Styrelsen har valt en löptid på 3 år. Den minskade räntekostnaden på ca. 70 000:- kommer att användas till en ökad amortering, som nu blir 220 000:- per år.
  • Arbetsuppgifter har fördelats inom styrelsen och informationen på hemsidan kommer att uppdateras,
  • Vår förvaltare gick igenom sin rapport ”Årlig underhållstillsyn” och kunde konstatera att vi har en välskött förening.
  • Styrelsen har fått både ris och ros för genomförandet av föreningsstämman. Inför nästa årsmöte informerar vi därför tydligt om att inga andra frågor än de som finns på dagordningen kan diskuteras. Den som vill ha med en speciell fråga måste därför skriva en motion. Sen bör någon form av enklare förtäring övervägas.
  • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 17 juni.