Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade sitt första möte efter sommaruppehållet den 19 augusti och kan informera om nedanstående. 

  • Ekonomin är fortfarande god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
  • Under hösten ska vi ha fyra avstämningsmöten med vår förvaltare. Det första hålls den 27 augusti.
  • Våra reviderade stadgar är nu registrerade och godkända av Bolagsverket, och kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
  • Senaste styrelsebeslutet är att våra avtal med HSB löper en avtalsperiod till.
    • HSB Trädgård kommer att kompensera oss för våra klagomål genom att snygga till våra planteringar på baksidan.
    • Den första september kommer vi att få en ny fastighetsskötare, Idris Taylan, eftersom vår tidigare har slutat.
  • Problemet med trasiga låsvred i soprummen kommer att elimineras genom ett skydd över låsvreden.
  • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 23 september.