Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade ett ordinarie styrelsemöte den 23 september och kan informera om nedanstående. 

  • Ekonomin är fortfarande god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
  • Vår ordförande Tomas Jäverling tar en timeout från styrelsearbetet fram till den 31 december. Detta för att kunna komma igång med sitt nya arbete. Erik Håkansson övertar temporärt ordförandeskapet.
  • Efter det senaste inbrottsförsöket har styrelsen beslutat att vi ska förnya våra portkoder. Mer information om detta kommer.
  • Vi kommer att se över vår försäkringslösning med förhoppningen att vi kan sänka våra kostnader.
  • I ett försök att förbättra miljön i soprummen ska vi ta fram en rutin för regelbunden rengöring av sopkärlen.
  • Årets glöggmingel med filterbyte blir torsdagen den 5 december. Separat inbjudan kommer att anslås på anslagstavlorna.
  • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 21 oktober.