Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade ett ordinarie styrelsemöte, nr 9, den 21 oktober och kan informera om nedanstående. 

  • Arbetet med budget för nästa år pågår, och styrelsens mål är att inte behöva höja avgifterna till föreningen.
  • Styrelsen, tillsammans med en försäkringskonsult, undersöker möjligheten att hitta en bättre/billigare försäkringslösning, där ett alternativ blir ett kollektivt bostadsrättstillägg.
  • Julgranar, med tillhörande belysning, till baksidan är beställda, och kommer att sättas upp under vecka 48.
  • Styrelsen har fått ett påpekande om det olämpliga i att rasta hundar på baksidan, och kommer ta kontakt med ägarna direkt. Bedömningen är att förbudsskyltar inte behövs då vi inte sett utomstående rasta hundar på baksidan.
  • Våra portkoder kommer att bytas den 31 oktober. HSB har skickat ut information med ny portkod till samtliga.
  • Styrelsen har hittat ett antal företag som rengör sopkärl, och målet är att göra en första rengöring före årsskiftet.
  • Vi kommer att ta in offert på en mindre matta vid dörrarna mot baksidan. Detta för att minska halkrisken när golven är blöta.
  • Glöggmingel med filterbyte blir torsdagen den 5 december. Håll utkik efter mer information på våra anslagstavlor.
  • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 november.