Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen hade sitt styrelsemöte nr 1 2020, den 20 januari och kan informera om nedanstående.

  • Tomas Jäverling är tillbaka i styrelsen efter sin timeout. Han lämnar ordförandeposten och får andra arbetsuppgifter. Erik Håkansson blir ny ordförande fram till årets stämma.
  • Budgeten för 2020 är klar, och det blir inga avgiftshöjningar.
  • HSB har utsett Jonas Holmström till vår nya drifttekniker. Jonas ansvarar bland annat för att värme, varmvatten och ventilation fungerar som det ska.
  • Vår trapphusbelysning behöver åtgärdas då många lamphållare gått sönder. Styrelsen har därför fattat beslut om att vi konvertera armaturerna LED-ljus för att samtidigt göra en betydande energibesparing. Miljöbelysning AB har anlitats för att göra arbetet, som kommer att utföras under vecka 5.
  • Sopkärlen kommer att rengöras inom kort av Ragn-Sells.
  • Årets föreningsstämma blir den 12 maj, och medlemsmotioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 22 mars.