Nyheter

Motioner till föreningsstämman 2020

Årets föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 12 maj, kl. 18.30 i vår gemensamhetslokal i port 54.

 

Inför stämman är du välkommen att inkomma med din/dina skriftliga motion/er (förslag). OBS! Har man ett förslag som man vill diskutera på stämman måste man skriva en motion. Det är endast motioner som kan behandlas på stämman. Förslag/frågor som kommer upp på stämman kan inte behandlas.

 

Motionerna läggs i föreningens brevlåda i port 54 eller mejlas till senast söndagen den 22 mars så att styrelsen hinner behandla dem innan stämman.

 

Kallelse till årsstämman och övriga möteshandlingar kommer att distribueras senare.