Nyheter

Årets föreningsstämma senarelagd

Styrelsen har beslutat att skjuta upp föreningsstämman den 12 maj till ett senare tillfälle. Detta på grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Målet är fortfarande att årets föreningsstämma ska kunna hållas före juni månads utgång som stadgarna kräver. Kallelse kommer att skickas ut minst två veckor i förväg.

Hälsningar Styrelsen