Nyheter

Information från styrelsen

 

Måndagen den 18 januari hade styrelsen året första möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

 

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har tillräckligt med pengar i kassan.

·      Vi kommer att ha årets föreningsstämma i början av maj. Om det blir en traditionell stämma i lokalen eller poströstning som förra året bestäms senare.

·      Styrelsen har antagit en ny brandpolicy som kommer läggas ut på vår hemsida. En viktig del av denna policy är att bostadsrättsinnehavaren enligt lag är ansvarig för att lägenheten har en fungerande brandvarnare.

·      Information om våra brandvarnare ska läggas ut på hemsidan. Våra brandvarnare är försedda med ett ej utbytbart 10 års-batteri och måste bytas ut då det nått slutet av livslängden. Brandvarnarna installerades år 2012, och de flesta borde därför hålla även i år, men någon enstaka kan ge upp tidigare.

·      Uppmaningen på Facebook att sopsortera har inte haft tillräcklig effekt. ”Blandat avfall” är ett stort problem, då det till exempel har ställts in möbler på golvet i soprummet vid ÅB 52. Det är inte OK. Möbler ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler

·      Om man hyr vår föreningslokal gäller FHM:s restriktionen om max 8 personer.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 22 februari, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till