Nyheter

Information från styrelsen om årets föreningsstämma

Vi kommer att hålla årets föreningsstämma tisdagen den 18 maj. Då samhället fortfarande är drabbat av Covid-19, och restriktionerna är strängare än förra året, kommer föreningsstämman att hållas utan möjlighet till personlig närvaro. Styrelsen kommer att använda sig av möjligheten med poströstning, precis som förra året.

Poströstningsdokument kommer att bifogas den formella kallelsen till föreningsstämman, som kommer att delas ut i slutet av april.