Nyheter

Vi kommer att hålla årets föreningsstämma tisdagen den 18 maj. Då samhället fortfarande är drabbat av Covid-19, och restriktionerna är strängare än förra året, kommer föreningsstämman att hållas utan möjlighet till personlig närvaro. Styrelsen kommer att använda sig av möjligheten med poströstning, precis som förra året.

Poströstningsdokument kommer att bifogas den formella kallelsen till föreningsstämman, som kommer att delas ut i slutet av april.

 

Måndagen den 18 januari hade styrelsen året första möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

 

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har tillräckligt med pengar i kassan.

·      Vi kommer att ha årets föreningsstämma i början av maj. Om det blir en traditionell stämma i lokalen eller poströstning som förra året bestäms senare.

·      Styrelsen har antagit en ny brandpolicy som kommer läggas ut på vår hemsida. En viktig del av denna policy är att bostadsrättsinnehavaren enligt lag är ansvarig för att lägenheten har en fungerande brandvarnare.

·      Information om våra brandvarnare ska läggas ut på hemsidan. Våra brandvarnare är försedda med ett ej utbytbart 10 års-batteri och måste bytas ut då det nått slutet av livslängden. Brandvarnarna installerades år 2012, och de flesta borde därför hålla även i år, men någon enstaka kan ge upp tidigare.

·      Uppmaningen på Facebook att sopsortera har inte haft tillräcklig effekt. ”Blandat avfall” är ett stort problem, då det till exempel har ställts in möbler på golvet i soprummet vid ÅB 52. Det är inte OK. Möbler ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler

·      Om man hyr vår föreningslokal gäller FHM:s restriktionen om max 8 personer.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 22 februari, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till   

Måndagen den 16 november hade styrelsen möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har hyggligt med pengar i kassan.

·      I år kommer styrelsen att dela ut nya filter då det inte går att ha det traditionella glöggminglet på grund av Corona-restriktioner. Preliminärt datum för utdelning är den 14 december.

·      Uppmaningen på Facebook att sopsortera bättre verkar att ha haft effekt, och ordningen i våra soprum är för närvarande bra. Tack för det! Nästa utmaning är julen och sortering av julklappspapper och snören. Mer information om detta kommer.

·      Vi har bytt nyckelleverantör till Farsta Lås, som ligger vid Hökarängens centrum. Beställningar av nycklar sker hos föreningens nyckelansvarige, och färdiga nycklar hämtas av den boende. Kompletta instruktioner kommer att finnas på hemsidan.

·      Vi har haft avfuktare utplacerade i ÅB 52 för att torka golv och väggar efter varmvattenläckaget. Slutkontroll visade att inga ytterligare åtgärder var nödvändiga.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 14 december, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till   

 

 

 

Måndagen den 19 oktober hade styrelsen möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har hyggligt med pengar i kassan.

·      Budgetarbetet inför nästa år är nu klart, och styrelsen har beslutat om en balanserad budget, som bland annat innebär att vi inte behöver genomföra några avgiftshöjningar nästa år.

·      Det blir filterbyten även i år, men på grund av den rådande pandemin kommer styrelsen att dela ut filtren. Glöggmingel och andra sociala aktiviteter får vänta tills läget är mer normalt igen.

·      De traditionella julgranarna kommer på plats kring första advent.

·      Grannsamverkan fortsätter och Annica Jäverling, ÅB 52, är ny kontaktperson och samordnare. Ta kontakt med henne om ni har idéer som vi kan genomföra.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 16 november, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till