Nyheter

Fredag den 17e maj är det dags för städning av garaget. Senast klockan 07.30 behöver du ha flyttat på din bil. Garaget beräknas vara tillgänglig för parkering igen från klockan 15.00. 

/ Styrelsen 

Hej!

Viktig information från Stockholm Exergi avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i:
Larsboda

ARVIKAGATAN 23
BRATTFORSGATAN 12
BRATTFORSGATAN 15
BRATTFORSGATAN 2
BRATTFORSGATAN 25A
EDAGRÄND 3
ÅGESTA BROVÄG 52
ÅGESTA BROVÄG 57
ÅGESTA BROVÄG 64
ÅGESTA BROVÄG 67

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2024-04-18 08:00
till 2024-04-18 12:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. 

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

/Styrelsen

BRF Sillgrisslan - För dig som vill renovera
För att utföra "väsentliga förändringar" i din lägenhet måste du först anmäla dem till föreningens styrelse. Detta görs genom att du skickar in en renoveringsanmälan tills . Mall för renoveringsansökan finner du här: Renoveringsansökan_mall.docx samt under punkten "Renovering" på sidan A till Ö. Väsentliga förändringar är allt som påverkar bärande konstruktioner, ombyggnationer, allt som rör förändring av planlösning, kök, våtrum/badrum, ventilation, vatten eller avlopp. Minst fyra veckor innan arbetet ska påbörjas måste du fylla i och underteckna en renoveringsanmälan för godkännande.

Anmäl senast fyra veckor innan
Fyll i blanketten som finns på hemsidan, och skicka den tillsammans med relevanta bilagor som styrker att renoveringen kommer utföras i enlighet med gällande regler och branschstandarder till föreningens styrelse. Kom ihåg att bifoga:

 • Beskrivning och skiss/ritning över ändring och ombyggnad.
 • Bygg-, el- och våtrumsföretagens aktuella behörighetsintyg.
 • Bygg-, el- och våtrumsföretagens giltiga försäkringsbevis.

Vid bygge av köksö med spis eller annan större påverkan på ventilationen, bifoga en ritning och luftflödesberäkning från ventilationsfirma.

För ändringar som involverar borttagning av vägg eller hål i bärande konstruktion, krävs ett intyg från en konstruktör om att detta kan göras utan att påverka fastigheten negativt.

Styrelsen granskar ansökan och begär eventuella kompletteringar. När styrelsen har godkänt renoveringen, skickar vi ett bekräftelsebrev till dig.

Att tänka på angående el
Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, el-central eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse. All nyinstallation av el ska kontrolleras och dokumenteras enligt elsäkerhetsverkets rekommendationer. Om du behöver stänga av elen kontaktar du styrelsen i samband med renoveringsanmälan och behöver ev. stå för kostnader runt detta.

Renovering av kök
Om du ska byta luckor eller måla om i köket behöver du inte söka tillstånd. Ska du göra en mer omfattande köksrenovering där vatten eller ventilation berörs behöver du tillstånd från styrelsen. Ventilation vid självdrag: Det är viktigt att ventilationen inte försämras när du renoverar köket. Fastighetens ventilation bygger på självdrag och du får därför inte sätta in en fläkt på ventilationskanalen. Många väljer att montera en kolfilterfläkt för att rena luften från matos. Observera att kolfilterfläkten inte får sitta kopplad till ventilationskanalen utan luften ska gå ut i rummet igen och det ventilationsdon som sitter måste behålla samma placering. En kolfilterfläkt monterad på ventilationskanalen är en brandrisk, gör så att ditt matos kommer in till grannen och du kommer att bli skyldig att återställa ventilationen på egen bekostnad.

Renovering av badrum
Vid renovering av badrum ska arbetet alltid utföras fackmässigt och följa gällande
branschregler:

 • SäkerVatten 2021:1
 •  Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
 • Råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
 • GVKs branschregler Säkra Våtrum
 • Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Garanti och dokumentation
Det är viktigt att du som lägenhetsinnehavare får garantier på alla arbeten. Om det till exempel skulle bli en vattenskada i det renoverade badrummet så kommer ditt försäkringsbolag kräva ett intyg på att renoveringen utförts fackmässigt för att du ska kunna få ersättning från försäkringen. Det viktigaste beviset på detta är kvalitetsintyget/egenkontrollerna som du får av entreprenören efter avslutad renovering. Vi rekommenderar dig att dokumentera de olika arbetsmomenten under arbetets gång med fotografering av till exempel montering av golvbrunn, kabel- och vattengenomföring med mera.

Förvaring, sophantering och städning
Vid renovering och ombyggnad behöver du informera dina grannar genom en informationslapp på anslagstavlan i trapphuset.
Tid för renovering och ombyggnad får ske: 08:00 – 18.00 (vardagar), 10.00 – 16.00 (helger och helgdagar) för att minimera störningar och bibehålla trivseln för övriga boende.

 • Byggavfall och färg får ej slängas i soprummet.
 • Byggmaterial och avfall får ej förvaras i trapphuset.
 • Korridor, trapphus och hiss bör vid täckas med papp.
 • Trapphusen skall städas dagligen vid nedsmutsning.
 • Storsäckar får endast placeras ut efter skriftligt tillstånd från styrelsen på av styrelsen
  anvisad plats.
 • Säckarna ska vara försedda med stängning och hämtas minst en dag i veckan.

/ Styrelsen

Årsstämma tisdagen den 7 maj

Den 7 maj är det dags för vår årsstämma, planera in datumet. Har du någon fråga som du tycker föreningen skall arbeta med, skriv en motion och E-posta till: eller lämna din motion i föreningens låda innanför porten Ågesta Broväg 54 senast den 3 april men gärna tidigare. Mer information och kallelse till årsstämman kommer att delas ut i postfacken och sättas upp på anslagstavlorna.

 

Intresserad av styrelsearbete?

Är du intresserad eller vill tipsa om någon du tycker skulle passa för styrelsearbetet? Eller har du frågor på vad styrelseuppdraget innebär? Kontakta då Erik via mail:

 

Brandsäkerhet och trygghet

Det är inte tillåtet att förvara löst material i gemensamma utrymmen innan för portar och i trapphus. T.ex. barnvagnar skall förvaras i avsett utrymme. Gas och brännbara vätskor får ej förvaras i garage och förråd. Tänk också på att levererade paket inte ska stå kvar i trapphus över natten eller någon längre tid. Portkoden kan användas mellan 06:00 – 20:00. Har ni paket som skall levereras utanför den tidsramen får ni se till att bevaka leveransen. Eftersom vi har haft problem med obehöriga itrapphus och gemensamma utrymmen så ändrade vi tiderna för när portkoden gäller. Vi har även satt upp skyltar och fler skall upp på baksidan av våra hus då många obehöriga genar över vår mark.

 

Dörrar till soprum och cykelförråd

Som ni har sett så ser inte dörrarna till soprum och cykelrum så trevliga ut. Föreningen kommer att måla om dessa till våren när vädret tillåter. Även trä detaljer på portar skall oljas in.

 

Ny lag om avfallskvarn

2023 blev det obligatoriskt att sortera matavfall men från januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

 

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Skicka ett mail till: .


Fastighetsskötare, frågor avgifter, kö parkering och garage
Vid felanmälan kontaktar du HSB's kundservice på deras websida, kundcenter eller via telefon. HSB.se/sodertorn/kontakta-oss/ eller telefon 08-608 6800. Frågor om avgiftsavier, kö till parkering och garage, pantförskrivningar mm. Skicka ett mail till eller kontakta HSB via telefon 08-608 6800. För att ställa dig i kö eller hantera ärenden runt parkering kan du även logga in i ”Mitt HSB” (mitthsb.hsb.se) för att göra dina ärenden direkt i portalen.

Fastighetsjour
Enligt bostadsrättslagen har du underhållsansvar och tillsynsskyldighet för din lägenhet. Om du får problem i lägenheten anlitar du en auktoriserad hantverkare eller VVS-firma du själv väljer. Du kan också göra en felanmälan via HSB, logga in i ”Mitt HSB” (mitthsb.hsb.se) och du faktureras då separat av HSB.

Om fel uppstår i själva fastigheten, kontakta styrelsen på . Vid akuta allvarliga fel (ex vattenläcka) i fastigheten kan du även kontakta fastighetsjouren (Svanströms El och VVS AB) direkt på telefon: 020-15 05 05. Viktigt att du då även kontaktar styrelsen.
Jourtid: 16:00 – 06:00 (helger och helgdagar)

Bredband, TV och telefoni
Vi har avtal med Telia som innebär att du kan beställa en ny router om det är fel på din
nuvarande. Om du är nyinflyttad, behöver teknisk support eller att det skulle uppstå
problem med någon av dessa tjänster behöver du ta kontakt med Telia. Ring deras service
för brf på 020-20 20 70.

 

/ Styrelsen