Nyheter

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Årets föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 12 maj, kl. 18.30 i vår gemensamhetslokal i port 54.

 

Inför stämman är du välkommen att inkomma med din/dina skriftliga motion/er (förslag). OBS! Har man ett förslag som man vill diskutera på stämman måste man skriva en motion. Det är endast motioner som kan behandlas på stämman. Förslag/frågor som kommer upp på stämman kan inte behandlas.

 

Motionerna läggs i föreningens brevlåda i port 54 eller mejlas till senast söndagen den 22 mars så att styrelsen hinner behandla dem innan stämman.

 

Kallelse till årsstämman och övriga möteshandlingar kommer att distribueras senare.

Styrelsen hade sitt styrelsemöte nr 1 2020, den 20 januari och kan informera om nedanstående.

 • Tomas Jäverling är tillbaka i styrelsen efter sin timeout. Han lämnar ordförandeposten och får andra arbetsuppgifter. Erik Håkansson blir ny ordförande fram till årets stämma.
 • Budgeten för 2020 är klar, och det blir inga avgiftshöjningar.
 • HSB har utsett Jonas Holmström till vår nya drifttekniker. Jonas ansvarar bland annat för att värme, varmvatten och ventilation fungerar som det ska.
 • Vår trapphusbelysning behöver åtgärdas då många lamphållare gått sönder. Styrelsen har därför fattat beslut om att vi konvertera armaturerna LED-ljus för att samtidigt göra en betydande energibesparing. Miljöbelysning AB har anlitats för att göra arbetet, som kommer att utföras under vecka 5.
 • Sopkärlen kommer att rengöras inom kort av Ragn-Sells.
 • Årets föreningsstämma blir den 12 maj, och medlemsmotioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 22 mars.

Styrelsen hade ett ordinarie styrelsemöte, nr 9, den 21 oktober och kan informera om nedanstående. 

 • Arbetet med budget för nästa år pågår, och styrelsens mål är att inte behöva höja avgifterna till föreningen.
 • Styrelsen, tillsammans med en försäkringskonsult, undersöker möjligheten att hitta en bättre/billigare försäkringslösning, där ett alternativ blir ett kollektivt bostadsrättstillägg.
 • Julgranar, med tillhörande belysning, till baksidan är beställda, och kommer att sättas upp under vecka 48.
 • Styrelsen har fått ett påpekande om det olämpliga i att rasta hundar på baksidan, och kommer ta kontakt med ägarna direkt. Bedömningen är att förbudsskyltar inte behövs då vi inte sett utomstående rasta hundar på baksidan.
 • Våra portkoder kommer att bytas den 31 oktober. HSB har skickat ut information med ny portkod till samtliga.
 • Styrelsen har hittat ett antal företag som rengör sopkärl, och målet är att göra en första rengöring före årsskiftet.
 • Vi kommer att ta in offert på en mindre matta vid dörrarna mot baksidan. Detta för att minska halkrisken när golven är blöta.
 • Glöggmingel med filterbyte blir torsdagen den 5 december. Håll utkik efter mer information på våra anslagstavlor.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 november.

Styrelsen hade ett ordinarie styrelsemöte den 23 september och kan informera om nedanstående. 

 • Ekonomin är fortfarande god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Vår ordförande Tomas Jäverling tar en timeout från styrelsearbetet fram till den 31 december. Detta för att kunna komma igång med sitt nya arbete. Erik Håkansson övertar temporärt ordförandeskapet.
 • Efter det senaste inbrottsförsöket har styrelsen beslutat att vi ska förnya våra portkoder. Mer information om detta kommer.
 • Vi kommer att se över vår försäkringslösning med förhoppningen att vi kan sänka våra kostnader.
 • I ett försök att förbättra miljön i soprummen ska vi ta fram en rutin för regelbunden rengöring av sopkärlen.
 • Årets glöggmingel med filterbyte blir torsdagen den 5 december. Separat inbjudan kommer att anslås på anslagstavlorna.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 21 oktober.