Nyheter

Tisdagen den 16 juni genomförde vår förening en något annorlunda föreningsstämma på grund av den pågående pandemin. Med målet att kunna genomföra stämman med så få fysiskt närvarande som möjligt erbjöds alla möjligheten att poströsta. En möjlighet som utnyttjades av 15 medlemmar. Protokollet från föreningsstämman finns uppsatt på våra anslagstavlor och är även publicerat på föreningens hemsida. De/den som vill ha en egen papperskopia kan kontakta styrelsen så ordnar vi detta. I samband med föreningsstämman höll den nya styrelsen ett konstituerande möte och valde Daniel Karlsson, ÅB 54, till ny ordförande. Övriga medlemmar i den nya styrelsen är Erik Håkansson, ÅB 46, Yvonne Sandberg, ÅB 48, Sami Omerdin, ÅB 46, Leif Berggren, ÅB 54, Christina Kruus, ÅB 52 och Maria Graf, ÅB 46. Hur styrelsen kommer att fördela sina arbetsuppgifter inom styrelsen bestäms på ett styrelsemöte den 30 juni.

Trevlig sommar!

Styrelsen har beslutat att skjuta upp föreningsstämman den 12 maj till ett senare tillfälle. Detta på grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Målet är fortfarande att årets föreningsstämma ska kunna hållas före juni månads utgång som stadgarna kräver. Kallelse kommer att skickas ut minst två veckor i förväg.

Hälsningar Styrelsen

Hej grannar,

Vi har snälla boende i föreningen som erbjudit sin hjälp om någon på grund av rådande läge behöver hjälp med att handla, gå ut med hunden eller utföra andra hushållssysslor. Ni kan sådant fall höra av er till styrelsen -

Hälsningar,
Styrelsen

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!