Nyheter

Styrelsen hade sitt första möte efter sommaruppehållet den 19 augusti och kan informera om nedanstående. 

 • Ekonomin är fortfarande god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Under hösten ska vi ha fyra avstämningsmöten med vår förvaltare. Det första hålls den 27 augusti.
 • Våra reviderade stadgar är nu registrerade och godkända av Bolagsverket, och kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
 • Senaste styrelsebeslutet är att våra avtal med HSB löper en avtalsperiod till.
  • HSB Trädgård kommer att kompensera oss för våra klagomål genom att snygga till våra planteringar på baksidan.
  • Den första september kommer vi att få en ny fastighetsskötare, Idris Taylan, eftersom vår tidigare har slutat.
 • Problemet med trasiga låsvred i soprummen kommer att elimineras genom ett skydd över låsvreden.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 23 september.

 

Den nya styrelsen hade sitt första möte den 27 maj och kan informera om nedanstående.

 • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan. En rekommendation är att bostadsrättsföreningar ska 3 månadsintäkter i kassan och det har vi precis.
 • Ett av våra lån ska omsättas den 1 juni. Styrelsen har valt en löptid på 3 år. Den minskade räntekostnaden på ca. 70 000:- kommer att användas till en ökad amortering, som nu blir 220 000:- per år.
 • Arbetsuppgifter har fördelats inom styrelsen och informationen på hemsidan kommer att uppdateras,
 • Vår förvaltare gick igenom sin rapport ”Årlig underhållstillsyn” och kunde konstatera att vi har en välskött förening.
 • Styrelsen har fått både ris och ros för genomförandet av föreningsstämman. Inför nästa årsmöte informerar vi därför tydligt om att inga andra frågor än de som finns på dagordningen kan diskuteras. Den som vill ha med en speciell fråga måste därför skriva en motion. Sen bör någon form av enklare förtäring övervägas.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 17 juni.

 

Protokollet från föreningsstämman 2019 finns nu upplagt på hemsidan under ”Ekonomi och Protokoll”. Ett exemplar finns uppsatt på anslagstavlan i varje trappuppgång. (Glöm inte att sätta tillbaka det, om ni lånar hem det.) Om någon vill ha ett eget utskrivet protokoll mejlar ni så fixar vi det.

 

Hälsningar

Styrelsen

Styrelsen hade årets fjärde möte den 15 april och kan informera om nedanstående.

 • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Då gatan är sopad kommer sop- och cykelrumsdörrana att målas om, och entrépartierna oljas.
 • Golven i entréerna kommer att behandlas under våren på HSB:s bekostnad. Information om när detta sker kommer att sättas upp på våra anslagstavlor.
 • Det kommer att ordnas ett trivselarrangemang under maj månad. Mer information om detta kommer.
 • Föreningsstämman kommer att hållas den 7 maj kl. 19 i föreningslokalen. Alla medlemmar har fått årsredovisning och övriga möteshandlingar. Inga motioner från medlemmar har kommit in, men om ni har någon övrig fråga får ni gärna meddela styrelsen i förväg.
 • Nästa styrelsemöte bestäms av den nya styrelsen efter föreningsstämman.

 

Styrelsen hade årets andra möte den 18 mars och kan informera om nedanstående.

 • Anders Bodén har meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ledamot i styrelsen. Anders arbetsuppgifter fördelas mellan kvarvarande medlemmar.
 • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Styrelsen har tecknat nytt avtal med Berendsen om mattorna i våra entréer. Mattorna kommer att få en mer smutstålig kulör och bli något mindre vid dörrarna mot baksidan.
 • Så fort vädret tillåter kommer sop- och cykelrumsdörrarna att målas om, och entrépartierna oljas.
 • Inga motioner från medlemmar har inkommit för behandling på årets stämma.
 • Medlemmar som vill delta i styrelsen eller valberedningen kan meddela sitt intresse till styrelsen som vidarebefordrar till valberedningen.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 15 april.