Nyheter

Information om hissar

Under sommaren har föreningen haft problem med hissarna och det uppstod också en odör i hissen på Ågesta Broväg 46. Hissen sanerades men det hjälpte inte och lukten kom tillbaka speciellt vid varmt väder. HSB fastighetsskötsel konstaterade till slut ett läckage i takventilerna ovanför hissarna på ÅBV 46, 48 och 52. Den troliga orsaken till odören som drabbat hissen på ÅBV 46 ansåg HSB vara att mattan släppt och limmet då gav en reaktion i form av en odör.
Styrelsen beställde då en ny matta till hissen. Att byta hissmatta hör inte till vanligheterna. Kone som sköter hissarna beställde en hissmatta av sin underleverantör som i sin tur fick beställa tillverkning i fabriken. Allt detta i semester och sommartider.
Nu är mattan på plats, alla takventiler är genomgångna, så här långt konstaterade Kone att hissarna inte är skadade. Efter detta har också hissbesiktning gjorts av ett annat företag och utan anmärkningar. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Facebook Gruppen är till för kontakter mellan medlemmar som bor i Brf Sillgrisslan i Farsta. Styrelsen har ingen bevakning på Facebooksida, vill du nå styrelsen kontakta oss via mail:
Vi bevakar maillådan utifrån ansvarsområden och vi gör detta på vår fritid vilket gör att man inte kan förvänta sig att få omedelbara svar på icke akuta frågor.
Många frågor kan du få svar på vår hemsida: https://sillgrisslan.se/mitt-boende/a-till-o-inloggad
och även i våra stadgar:
Brf Sillgrisslan - Stadgar
Som medlem i en bostadsrättsförening är du skyldig att känna till föreningens stadgar.

Fastighetsskötare
Vid felanmälan kontaktar du HSB's kundservice på deras websida, kundcenter eller via telefon.

HSB.se/felanmälan

HSB.se/sodertorn/kontakta-oss/ eller telefon 08-608 6800

Fastighetsjour
Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för underhåll och reparationer i din egen lägenhet. Vid akuta felanmälningar (efter kontorstid) som omfattar föreningen (exempelvis en större vattenläcka eller ett större elfel) kontaktar du fastighetsjouren (Svanströms El och VVS AB) samt styrelsen.

Jourtid: 16:00 – 06:00 (helger och helgdagar)

Telefon: 020-15 05 05

Bredband, TV och telefoni
Vi har avtal med Telia som innebär att du kan beställa en ny router om det är fel på din nuvarande. Om du är nyinflyttad, behöver teknisk support eller att det skulle uppstå problem med någon av dessa tjänster behöver du ta kontakt med Telia. Ring deras service för brf på 020-20 20 70.

Fler frågor och svar: https://sillgrisslan.se/mitt-boende/a-till-o-inloggad

Gästlägenhet och gemensamhetslokal
Ni som hyrt gästlägenhet och gemensamhetslokalunder kvartal 2 kommer att bli fakturerade på avgiften i kvartal 3 pga. förseningar.
Från och med 1 januari höjer föreningen avgiften för bokningen av gästlägenheten till 300kr per dygn. Avgiften för gemensamhetslokalen är oförändrad. 

Nya grannar
Nya grannar har flyttat in på ÅBV 54 våning 2och 3 och ÅBV 48 1:a våningen.
I september fick vi nya grannar på ÅBV52 våning 4. Vi välkomnar dem alla till Sillgrisslan. 

Garaget
Tänk på att stänga dörren till garaget ordentligt annars riskerar vi att få problem med garageporten.

 

Hälsningar Styrelsen BRF Sillgrisslan

 

Kylskåp och vattenskador

Det sista halvåret har vi fått in rapporter från flera medlemmar som haft vattenskada på golvet framför kylen.

För att undvika detta ska du göra följande:

1. Kontrollera parketten löpande, mörka färgförändringar indikerar att du har en vattenskada. Kontakta ditt försäkringsbolag och om möjligt undersök orsak till vattenskadan. Informera styrelsen på mailadress styrelsen @sillgrisslan.se

2. Göra rent och frosta av kylskåpet regelbundet. Tänk på att alltid göra rent det avrinningshål som finns i kylskåpet. Där skall allt överskottsvatten rinna ut för att sedan fångas upp i en behållare på baksidan av kylskåpet där det kommer att kondenseras av värmen från kylen. Har du vatten på botten av kylskåpet är det ett tecken på att avrinningen inte fungerar. ÅTGÄRDA OMGÅENDE! Tips! använd en tops, men med försiktighet vid rengöring av avrinningshål.

3. Ibland kan även baksidan av kylskåpet behöva rengöras.
Dra fram kylskåpet och dra ur sladden. Dammsug eller torka försiktigt baksidan av kylen.

Hjälp till självhjälp.pdf

HSB – Vår nya förvaltare

Från och med 1 april har vi åter HSB som vår förvaltare.

För felanmälan kontakta HSB på: HSB.se/felanmälan

HSB Kundcenter : HSB.se/sodertorn/kontakta-oss/ eller via telefon 08-608 6800

Mer information kommer på anslagstavlan.

Årsmöte den 15 Juni

Boka in den 15 Juni för årsmötet med start kl. 18:00, flera viktiga beslut skall tas angående motioner ex investering solceller, laddstolpar m.m.

Viktigt att du är med och påverkar!

Kallelse och mer information kommer i god tid innan årsmötet. 

Varma hälsningar Styrelsen BRF Sillgrisslan

Kvartalsinformation från styrelsen i BRF Sillgrisslan januari - mars 2023.pdf

Årets föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 15 juni kl 18:00 i gemensamhetslokalen i port 54.

Motioner

Skriv gärna en motion om något som du tycker bör förändras. Motionen lämnas via mail till eller lämnas i styrelsens brevfack i port 54. Styrelsen kommer därefter att behandla inkomna motioner vid ordinarie styrelsemöte innan årsstämman. Motionerna samt styrelsens utlåtande kommer att skickas ut tillsammans med övriga stämmohandlingar i god tid innan årsstämman.

Information om hur du skriver en motion

Bakgrund

Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på. Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Förslag till beslut

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande.

Avslut

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Kontaktuppgifter

Ange ditt för- och efternamn samt lägenhetsnummer.

Information om hur du skickar in din motion

Alla motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2023-03-31 och lämnas via e-post till eller i styrelsens brevfack i port 54. 

Styrelsen
BRF Sillgrisslan

På årsmötet beslutades av medlemmarna att frågan om solceller skulle utredas skyndsamt.

Under hösten har styrelsen diskuterat lösningar, utredningar och offerter med olika leverantörer.  Vi ser fördelar med att motionerna om laddstolpar och solceller utreds tillsammans. Att installera solceller är en stor och kostsam investering och bör därmed utredas ordentligt. Därför anser styrelsen att begreppet skyndsam väl stämmer in med vår ambition att presentera ett förslag till nästa årsmöte. Frågan om finansiering måste också utredas så att årsmötet och våra medlemmar kan ta ett beslut som ser till medlemmarnas och föreningens bästa. Samtidigt med detta arbetar styrelsen med att få klarhet i vilka investeringar som behöver göras för undercentralen. Just nu avvaktar vi svar från en utredning om detta. I skrivande stund vet vi inte hur mycket dessa investeringar kommer att kosta föreningen.

Det är styrelsens uppgift att värna om fastighetens underhåll. En fungerande undercentral måste vi ha för vår värme- och varmvattenförsörjning.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen BRF Sillgrisslan

Avgiftsavierna för kvartal 1 dvs. Jan-Mars 2023 kommer inte att innehålla avgiften för förbrukningen av varmvatten. Firman som mäter varmvattenförbrukningen kunde inte leverera uppgifterna i tid till HSB. Denna förbrukning kommer därför istället att aviseras retroaktivt på nästa period dvs. fakturorna för kvartal 2.
 
Hälsningar
Styrelsen