Nyheter

Kom ihåg dagens filterbyte och glöggmingel i föreningslokalen kl 18-20. Ni som inte kan komma själva får gärna be en granne kvittera ut filtren. De gamla utbytta filtren kan kastas bland hushållssoporna.

 

Välkomna!

Styrelsen hade sitt näst sista möte för året den 21 november och kan informera om några beslut.

  • Budgeten för år 2019 fastställdes. För att möta kostnadsökningar och få en budget med ett önskat positivt kassaflöde kommer avgifterna att höjas med 1 % nästa år. Mer information om detta kommer.
  • Vi kommer fortsättningsvis att själva ansvara för städningen. Avtal kommer att tecknas med Städpoolen Scandinavia, och vi hoppas på att kvaliteten på städningen därmed kan säkras.
  • Efter diskussion med RagnSells kommer vi att införa veckovis tömning av kärlen för plastavfall och fler kärl för kartongavfall kommer att placeras. För att vi ska ha en fungerande avfallshantering krävs fortfarande att alla sorterar enligt de anvisningar som finns.
  • Vi behöver en ny person till valberedningen eftersom Hanna Backesten flyttat.

Intresserade kan höra av sig till Tomas Jäverling i 52:an. Det gäller även dem som kan tänka sig att delta i styrelsearbetet efter nästa föreningsstämma.

  • Årets filterbyte och glöggmingel blir den 12 december kl. 18 - 20 i föreningslokalen. Inbjudan kommer att sändas ut separat.
  • Årets sista styrelsemöte kommer att hållas den 17 december.

Vårt bygglov för inglasning av balkonger går ut i år. Styrelsen har beslutat att förlänga

bygglovet i ytterligare 5 år för den som vill glasa in sin balkong. Vi har valt att anlita samma

leverantör som tidigare Lumon AB. Torsdagen den 6/9 kl 18:00 kommer Lumon hit på besök och ställer upp sin demovagn där den som vill kan komma och titta på den balkonginglasning

Lumon har att erbjuda, samt ställa frågor direkt till Lumons distriktsäljare Tommy Lundqvist.

Lumon har gett oss en grupprabatt som stegras ju fler som vill glasa in denna vända. Detta

är ett bra tillfälle att titta på vad Lumon har att erbjuda och prata med deras säljare.

Styrelsen kommer också vara representerat på demovisningen för att svara på eventuella

frågor.

 

Styrelsen

Protokoll för årsstämman 2018 finns nu under "Ekonomi och Stadgar" på hemsidan. Vi kommer även sätta upp ett exemplar på anslagstavlan i varje trappuppgång. Om ett eget exemplar önskas maila då .

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen