Nyheter

Styrelsen rekommenderar

När ni behöver byta kranar i kök och badrum kontakta styrelsen för rekommendationer och tips på fabrikat. Kranar av dålig kvalité kan orsaka problem med tillförsel av varm och kallvatten i hela huset och ställa till besvär för både dig själv och dina grannar. Vår förvaltare Delagott rekommenderar kranar av märket FM Mattsson och Mora Armatur.

Renovering

Vid renovering är det  viktigt att anlita seriösa och certifierade företagare för att undvika vattenskador och andra fel som kan ge skador på fastigheten.

Vid renovering av badrum ska våtrumscertifierade företag anlitas som har den utbildning och erfarenhet som krävs. Efter renovering av badrum skall du begära att få ett våtrumscertifikat som är ett kvalitetsdokument till kunden och bevis på att våtrummet är renoverat på ett fackmannamässigt korrekt sätt.  

Omfattande renoveringar skall rapporteras och godkännas av styrelsen.

Sommartider, grillning och balkonghäng

Endast elgrillning är tillåten på balkongerna.
Lägenheterna med uteplats får använda kolgrill men placera denna så långt som möjligt från husets fasad så att inte rök och os stör dina grannar. Tänk på brandrisken och se till att ha vatten i närheten. Använd miljövänligare alternativ än tändvätska som till exempel eltändare, tändpapper och tändkuber. Har du ingen egen grill kan du låna föreningens. De finns på ÅB54 i barnvagnsutrymmet längst ner i huset.

Nu när vi tillbringar så mycket tid ute på balkonger och uteplatser är det viktigt att ta hänsyn till sina grannar. Var försiktig när du vattnar dina balkongblommor så att inte vatten rinner ner till grannar.
Det är inte förbjudet att röka på balkong och uteplats men försök att visa hänsyn så att vi alla trivs.

Soprum

Tänk på att hålla ordning i soprummet så undviker vi dålig lukt, ohyra och ökade kostnader för sopsorteringen. Slå ihop kartonger, knyt igen påsar med hushållssopor ordentligt så att inget kan rinna ut.

På Ågesta Broväg 54 finns en utökad sop hantering för elektronik och grovsopor men observera att skrymmande avfall skall lämnas på kommunens återvinningscentral.

Nyheter- sortering matavfall

Under hösten ska styrelsen börja förbereda för sortering av vårt matavfall. Sverige har som mål att minst 75 procent av allt matavfall ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas och idag sorterar vi stockholmare bara ut 30 procent. Den 1 januari 2023 blir det därför obligatoriskt att sortera matavfall. Hos oss i BRF Sillgrisslan kommer vi få plats med matavfallsinsamlingen i vårt soprum och du som boende kommer att få påshållare, påsar och vaskskrapa (kostnadsfritt). Vi återkommer med mer information närmre inpå

Nya grannar

Vi välkomnar våra nya grannar på Ågesta Broväg 46 och 54 som flyttar in i början av juli och i augusti på Ågesta Broväg 52.
Vi hoppas ni skall trivas i BRF Sillgrisslan.

Sist men inte minst vill Styrelsen önska alla Sillgrisslor En riktigt skön sommar!

Kvartalsinformation från styrelsen i BRF Sillgrisslan april - juni 2022.pdf

Våren knackar på dörren och snart är det dags att fixa balkonger och uteplatser. I och med att vi nu har en ny förvaltare i form av Delagott så har vi också valt att anlita ett nytt företag för skötsel av vår trädgård. Framöver kommer Goveteran att vara företaget som ser till att vår trädgård håller ett skick som den förtjänar.

Läs mer om Goveteran på deras websida: https://goveteran.se/

Vi kommer att hålla årets föreningsstämma tisdagen den 18 maj. Då samhället fortfarande är drabbat av Covid-19, och restriktionerna är strängare än förra året, kommer föreningsstämman att hållas utan möjlighet till personlig närvaro. Styrelsen kommer att använda sig av möjligheten med poströstning, precis som förra året.

Poströstningsdokument kommer att bifogas den formella kallelsen till föreningsstämman, som kommer att delas ut i slutet av april.

 

Måndagen den 18 januari hade styrelsen året första möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

 

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har tillräckligt med pengar i kassan.

·      Vi kommer att ha årets föreningsstämma i början av maj. Om det blir en traditionell stämma i lokalen eller poströstning som förra året bestäms senare.

·      Styrelsen har antagit en ny brandpolicy som kommer läggas ut på vår hemsida. En viktig del av denna policy är att bostadsrättsinnehavaren enligt lag är ansvarig för att lägenheten har en fungerande brandvarnare.

·      Information om våra brandvarnare ska läggas ut på hemsidan. Våra brandvarnare är försedda med ett ej utbytbart 10 års-batteri och måste bytas ut då det nått slutet av livslängden. Brandvarnarna installerades år 2012, och de flesta borde därför hålla även i år, men någon enstaka kan ge upp tidigare.

·      Uppmaningen på Facebook att sopsortera har inte haft tillräcklig effekt. ”Blandat avfall” är ett stort problem, då det till exempel har ställts in möbler på golvet i soprummet vid ÅB 52. Det är inte OK. Möbler ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler

·      Om man hyr vår föreningslokal gäller FHM:s restriktionen om max 8 personer.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 22 februari, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till