Nyheter

Måndagen den 16 november hade styrelsen möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har hyggligt med pengar i kassan.

·      I år kommer styrelsen att dela ut nya filter då det inte går att ha det traditionella glöggminglet på grund av Corona-restriktioner. Preliminärt datum för utdelning är den 14 december.

·      Uppmaningen på Facebook att sopsortera bättre verkar att ha haft effekt, och ordningen i våra soprum är för närvarande bra. Tack för det! Nästa utmaning är julen och sortering av julklappspapper och snören. Mer information om detta kommer.

·      Vi har bytt nyckelleverantör till Farsta Lås, som ligger vid Hökarängens centrum. Beställningar av nycklar sker hos föreningens nyckelansvarige, och färdiga nycklar hämtas av den boende. Kompletta instruktioner kommer att finnas på hemsidan.

·      Vi har haft avfuktare utplacerade i ÅB 52 för att torka golv och väggar efter varmvattenläckaget. Slutkontroll visade att inga ytterligare åtgärder var nödvändiga.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 14 december, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till   

 

 

 

Måndagen den 19 oktober hade styrelsen möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har hyggligt med pengar i kassan.

·      Budgetarbetet inför nästa år är nu klart, och styrelsen har beslutat om en balanserad budget, som bland annat innebär att vi inte behöver genomföra några avgiftshöjningar nästa år.

·      Det blir filterbyten även i år, men på grund av den rådande pandemin kommer styrelsen att dela ut filtren. Glöggmingel och andra sociala aktiviteter får vänta tills läget är mer normalt igen.

·      De traditionella julgranarna kommer på plats kring första advent.

·      Grannsamverkan fortsätter och Annica Jäverling, ÅB 52, är ny kontaktperson och samordnare. Ta kontakt med henne om ni har idéer som vi kan genomföra.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 16 november, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till   

 

 

 

Tisdagen den 30 juni höll den nya styrelsen sitt första möte och en uppgift var att fördela arbetsuppgifter inom styrelsen. Fördelningen blev enligt nedan.

Daniel Karlsson, ordförande

 

 

 

Erik Håkansson

 

 

Samuel Omerdin

 

 

 

 

Yvonne Strandberg

 

 

 

Leif Berggren

 

Christina Kruus

 

 

 

Maria Graf

Avfallsfrågor

Kontaktperson - Grannsamverkan

Överlåtelser
 

Byggnads/fastighetsfrågor 

Hemsida / IT
 

Andrahandsuthyrning

Brandsäkerhetsfrågor

Nycklar

Trivselfrågor 

 

Ekonomi  

Mäklarfrågor

Underhållsplan

 

Miljö- och utbildningsfrågor                                   

 

Avtalsfrågor    

Försäkringar    

Trädgårdsfrågor/yttre miljö

 

Garage- och parkering 

Gästlägenhet och föreningslokal

 

 

Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen i någon fråga är alltid att mejla till  .

En annan fråga som diskuterades var ett antal klagomål om rökning. Styrelsen har initierat direktkontakter mellan inblandade och hoppas det leder till en bra lösning. Styrelsen kan inte förbjuda rökning men ber alla rökare att visa hänsyn för att minimera problemen.

Nu tar styrelsen lite sommarledighet och nästa styrelsemöte hålls måndagen den 17 augusti. Under sommaren kommer det att finnas beredskap att ta hand om de akuta frågor som kan uppstå.

Trevlig sommar!

Tisdagen den 16 juni genomförde vår förening en något annorlunda föreningsstämma på grund av den pågående pandemin. Med målet att kunna genomföra stämman med så få fysiskt närvarande som möjligt erbjöds alla möjligheten att poströsta. En möjlighet som utnyttjades av 15 medlemmar. Protokollet från föreningsstämman finns uppsatt på våra anslagstavlor och är även publicerat på föreningens hemsida. De/den som vill ha en egen papperskopia kan kontakta styrelsen så ordnar vi detta. I samband med föreningsstämman höll den nya styrelsen ett konstituerande möte och valde Daniel Karlsson, ÅB 54, till ny ordförande. Övriga medlemmar i den nya styrelsen är Erik Håkansson, ÅB 46, Yvonne Sandberg, ÅB 48, Sami Omerdin, ÅB 46, Leif Berggren, ÅB 54, Christina Kruus, ÅB 52 och Maria Graf, ÅB 46. Hur styrelsen kommer att fördela sina arbetsuppgifter inom styrelsen bestäms på ett styrelsemöte den 30 juni.

Trevlig sommar!