Nyheter

Styrelsen hade årets andra möte den 18 februari och kan informera om nedanstående.

 • Styrelsen har fått ett förslag från Berendsen på nytt avtal för mattorna i våra entréer. Kostnadsbesparingen kommer att bli ca. 8 000:-
 • HSB kommer fortsättningsvis att administrera köer och kontrakt för parkerings- och garageplatser. Föreningen behåller nyckelhanteringen tills vidare.
 •  I det reviderade HSB-avtalet finns en ny punkt ”Störningsrapportering” med. Rutin för detta kommer att skickas ut till alla medlemmar med förhoppningen att den inte behöver användas.
 •  Styrelsen ska undersöka om vi ska införa ett system för regelbunden lägenhetstillsyn då det rekommenderas av HSB.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 mars.

Styrelsen hade årets första möte den 8 januari och kan informera om nedanstående.

 • Sedan den 1 januari har vi en ny fastighetsskötare från HSB. Han heter Tibor Telegdi och har hand om fler föreningar i närområdet, och kan snabbt komma till oss om någon akut fråga uppstår.
 • Styrelsen ska undersöka om vi kan minska kostnaden för mattorna i våra entréer.

Alla medlemmar har nu fått nya filter till radiatorerna.

 • När vädret tillåter kommer vi att olja entrépartier och måla om soprums- och cykelförrådsdörrar.
 • Sista datum för att lämna in motioner till föreningsstämman 2019 är den 17 mars. Information kommer att sättas upp på våra anslagstavlor.
 • Styrelsen kommer att ta fram en information om vad som är viktigt att tänka på vid överlåtelser.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 februari.

Styrelsen hade årets sista möte den 17 december och kan informera om nedanstående.

 • Styrelsen har uppdaterat två av avtalen med HSB. Vi har lyckats addera tjänsterna Störningsjour, Underhållsplan online och Föreningsdokument utan extra kostnad för föreningen.
 • Avtalet med Städpoolen Scandinavia AB är undertecknat, och de startar sitt uppdrag i mellandagarna.
 • Snöröjningsavtal för vintern 2018/2019 är tecknat med Maroof Trädgård AB.

Skottning utförs då det fallit minst 5 cm torr snö eller 3 cm blöt snö och omfattar entréer utanför 46 – 54, parkeringen och trappan upp till baksidan. Vid behov av takskottning anvisar HSB entreprenör.

 • De som inte hade möjlighet att hämta nya filter vid minglet den 12 december kan vända sig till Anders Bodén i 46:an.
 • Styrelsen beslutade att avvakta utvecklingen i Stockholms stad innan initiativ tas till separat insamling av matavfall.
 • Styrelsen beslutade att datum för föreningsstämman 2019 blir den 7 maj. Information om bl.a. senaste datum för motioner kommer efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 8 januari.

Styrelsen önskar alla medlemmar i Sillgrisslan en god jul och ett gott nytt år!

Kom ihåg dagens filterbyte och glöggmingel i föreningslokalen kl 18-20. Ni som inte kan komma själva får gärna be en granne kvittera ut filtren. De gamla utbytta filtren kan kastas bland hushållssoporna.

 

Välkomna!

Styrelsen hade sitt näst sista möte för året den 21 november och kan informera om några beslut.

 • Budgeten för år 2019 fastställdes. För att möta kostnadsökningar och få en budget med ett önskat positivt kassaflöde kommer avgifterna att höjas med 1 % nästa år. Mer information om detta kommer.
 • Vi kommer fortsättningsvis att själva ansvara för städningen. Avtal kommer att tecknas med Städpoolen Scandinavia, och vi hoppas på att kvaliteten på städningen därmed kan säkras.
 • Efter diskussion med RagnSells kommer vi att införa veckovis tömning av kärlen för plastavfall och fler kärl för kartongavfall kommer att placeras. För att vi ska ha en fungerande avfallshantering krävs fortfarande att alla sorterar enligt de anvisningar som finns.
 • Vi behöver en ny person till valberedningen eftersom Hanna Backesten flyttat.

Intresserade kan höra av sig till Tomas Jäverling i 52:an. Det gäller även dem som kan tänka sig att delta i styrelsearbetet efter nästa föreningsstämma.

 • Årets filterbyte och glöggmingel blir den 12 december kl. 18 - 20 i föreningslokalen. Inbjudan kommer att sändas ut separat.
 • Årets sista styrelsemöte kommer att hållas den 17 december.