Nyheter

Styrelsen har beslutat att skjuta upp föreningsstämman den 12 maj till ett senare tillfälle. Detta på grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Målet är fortfarande att årets föreningsstämma ska kunna hållas före juni månads utgång som stadgarna kräver. Kallelse kommer att skickas ut minst två veckor i förväg.

Hälsningar Styrelsen

Hej grannar,

Vi har snälla boende i föreningen som erbjudit sin hjälp om någon på grund av rådande läge behöver hjälp med att handla, gå ut med hunden eller utföra andra hushållssysslor. Ni kan sådant fall höra av er till styrelsen -

Hälsningar,
Styrelsen

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Årets föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 12 maj, kl. 18.30 i vår gemensamhetslokal i port 54.

 

Inför stämman är du välkommen att inkomma med din/dina skriftliga motion/er (förslag). OBS! Har man ett förslag som man vill diskutera på stämman måste man skriva en motion. Det är endast motioner som kan behandlas på stämman. Förslag/frågor som kommer upp på stämman kan inte behandlas.

 

Motionerna läggs i föreningens brevlåda i port 54 eller mejlas till senast söndagen den 22 mars så att styrelsen hinner behandla dem innan stämman.

 

Kallelse till årsstämman och övriga möteshandlingar kommer att distribueras senare.

Styrelsen hade sitt styrelsemöte nr 1 2020, den 20 januari och kan informera om nedanstående.

  • Tomas Jäverling är tillbaka i styrelsen efter sin timeout. Han lämnar ordförandeposten och får andra arbetsuppgifter. Erik Håkansson blir ny ordförande fram till årets stämma.
  • Budgeten för 2020 är klar, och det blir inga avgiftshöjningar.
  • HSB har utsett Jonas Holmström till vår nya drifttekniker. Jonas ansvarar bland annat för att värme, varmvatten och ventilation fungerar som det ska.
  • Vår trapphusbelysning behöver åtgärdas då många lamphållare gått sönder. Styrelsen har därför fattat beslut om att vi konvertera armaturerna LED-ljus för att samtidigt göra en betydande energibesparing. Miljöbelysning AB har anlitats för att göra arbetet, som kommer att utföras under vecka 5.
  • Sopkärlen kommer att rengöras inom kort av Ragn-Sells.
  • Årets föreningsstämma blir den 12 maj, och medlemsmotioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 22 mars.