Nyheter

Styrelsen hade ett ordinarie styrelsemöte, nr 9, den 21 oktober och kan informera om nedanstående. 

 • Arbetet med budget för nästa år pågår, och styrelsens mål är att inte behöva höja avgifterna till föreningen.
 • Styrelsen, tillsammans med en försäkringskonsult, undersöker möjligheten att hitta en bättre/billigare försäkringslösning, där ett alternativ blir ett kollektivt bostadsrättstillägg.
 • Julgranar, med tillhörande belysning, till baksidan är beställda, och kommer att sättas upp under vecka 48.
 • Styrelsen har fått ett påpekande om det olämpliga i att rasta hundar på baksidan, och kommer ta kontakt med ägarna direkt. Bedömningen är att förbudsskyltar inte behövs då vi inte sett utomstående rasta hundar på baksidan.
 • Våra portkoder kommer att bytas den 31 oktober. HSB har skickat ut information med ny portkod till samtliga.
 • Styrelsen har hittat ett antal företag som rengör sopkärl, och målet är att göra en första rengöring före årsskiftet.
 • Vi kommer att ta in offert på en mindre matta vid dörrarna mot baksidan. Detta för att minska halkrisken när golven är blöta.
 • Glöggmingel med filterbyte blir torsdagen den 5 december. Håll utkik efter mer information på våra anslagstavlor.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 november.

Styrelsen hade ett ordinarie styrelsemöte den 23 september och kan informera om nedanstående. 

 • Ekonomin är fortfarande god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Vår ordförande Tomas Jäverling tar en timeout från styrelsearbetet fram till den 31 december. Detta för att kunna komma igång med sitt nya arbete. Erik Håkansson övertar temporärt ordförandeskapet.
 • Efter det senaste inbrottsförsöket har styrelsen beslutat att vi ska förnya våra portkoder. Mer information om detta kommer.
 • Vi kommer att se över vår försäkringslösning med förhoppningen att vi kan sänka våra kostnader.
 • I ett försök att förbättra miljön i soprummen ska vi ta fram en rutin för regelbunden rengöring av sopkärlen.
 • Årets glöggmingel med filterbyte blir torsdagen den 5 december. Separat inbjudan kommer att anslås på anslagstavlorna.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 21 oktober.

 

Styrelsen hade sitt första möte efter sommaruppehållet den 19 augusti och kan informera om nedanstående. 

 • Ekonomin är fortfarande god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Under hösten ska vi ha fyra avstämningsmöten med vår förvaltare. Det första hålls den 27 augusti.
 • Våra reviderade stadgar är nu registrerade och godkända av Bolagsverket, och kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
 • Senaste styrelsebeslutet är att våra avtal med HSB löper en avtalsperiod till.
  • HSB Trädgård kommer att kompensera oss för våra klagomål genom att snygga till våra planteringar på baksidan.
  • Den första september kommer vi att få en ny fastighetsskötare, Idris Taylan, eftersom vår tidigare har slutat.
 • Problemet med trasiga låsvred i soprummen kommer att elimineras genom ett skydd över låsvreden.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 23 september.

 

Den nya styrelsen hade sitt första möte den 27 maj och kan informera om nedanstående.

 • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan. En rekommendation är att bostadsrättsföreningar ska 3 månadsintäkter i kassan och det har vi precis.
 • Ett av våra lån ska omsättas den 1 juni. Styrelsen har valt en löptid på 3 år. Den minskade räntekostnaden på ca. 70 000:- kommer att användas till en ökad amortering, som nu blir 220 000:- per år.
 • Arbetsuppgifter har fördelats inom styrelsen och informationen på hemsidan kommer att uppdateras,
 • Vår förvaltare gick igenom sin rapport ”Årlig underhållstillsyn” och kunde konstatera att vi har en välskött förening.
 • Styrelsen har fått både ris och ros för genomförandet av föreningsstämman. Inför nästa årsmöte informerar vi därför tydligt om att inga andra frågor än de som finns på dagordningen kan diskuteras. Den som vill ha med en speciell fråga måste därför skriva en motion. Sen bör någon form av enklare förtäring övervägas.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 17 juni.

 

Protokollet från föreningsstämman 2019 finns nu upplagt på hemsidan under ”Ekonomi och Protokoll”. Ett exemplar finns uppsatt på anslagstavlan i varje trappuppgång. (Glöm inte att sätta tillbaka det, om ni lånar hem det.) Om någon vill ha ett eget utskrivet protokoll mejlar ni så fixar vi det.

 

Hälsningar

Styrelsen