Nyheter

Styrelsen hade årets fjärde möte den 15 april och kan informera om nedanstående.

 • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Då gatan är sopad kommer sop- och cykelrumsdörrana att målas om, och entrépartierna oljas.
 • Golven i entréerna kommer att behandlas under våren på HSB:s bekostnad. Information om när detta sker kommer att sättas upp på våra anslagstavlor.
 • Det kommer att ordnas ett trivselarrangemang under maj månad. Mer information om detta kommer.
 • Föreningsstämman kommer att hållas den 7 maj kl. 19 i föreningslokalen. Alla medlemmar har fått årsredovisning och övriga möteshandlingar. Inga motioner från medlemmar har kommit in, men om ni har någon övrig fråga får ni gärna meddela styrelsen i förväg.
 • Nästa styrelsemöte bestäms av den nya styrelsen efter föreningsstämman.

 

Styrelsen hade årets andra möte den 18 mars och kan informera om nedanstående.

 • Anders Bodén har meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ledamot i styrelsen. Anders arbetsuppgifter fördelas mellan kvarvarande medlemmar.
 • Ekonomin är god, och vi har lite drygt 1 miljon kronor i kassan.
 • Styrelsen har tecknat nytt avtal med Berendsen om mattorna i våra entréer. Mattorna kommer att få en mer smutstålig kulör och bli något mindre vid dörrarna mot baksidan.
 • Så fort vädret tillåter kommer sop- och cykelrumsdörrarna att målas om, och entrépartierna oljas.
 • Inga motioner från medlemmar har inkommit för behandling på årets stämma.
 • Medlemmar som vill delta i styrelsen eller valberedningen kan meddela sitt intresse till styrelsen som vidarebefordrar till valberedningen.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 15 april.

Styrelsen hade årets andra möte den 18 februari och kan informera om nedanstående.

 • Styrelsen har fått ett förslag från Berendsen på nytt avtal för mattorna i våra entréer. Kostnadsbesparingen kommer att bli ca. 8 000:-
 • HSB kommer fortsättningsvis att administrera köer och kontrakt för parkerings- och garageplatser. Föreningen behåller nyckelhanteringen tills vidare.
 •  I det reviderade HSB-avtalet finns en ny punkt ”Störningsrapportering” med. Rutin för detta kommer att skickas ut till alla medlemmar med förhoppningen att den inte behöver användas.
 •  Styrelsen ska undersöka om vi ska införa ett system för regelbunden lägenhetstillsyn då det rekommenderas av HSB.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 mars.

Styrelsen hade årets första möte den 8 januari och kan informera om nedanstående.

 • Sedan den 1 januari har vi en ny fastighetsskötare från HSB. Han heter Tibor Telegdi och har hand om fler föreningar i närområdet, och kan snabbt komma till oss om någon akut fråga uppstår.
 • Styrelsen ska undersöka om vi kan minska kostnaden för mattorna i våra entréer.

Alla medlemmar har nu fått nya filter till radiatorerna.

 • När vädret tillåter kommer vi att olja entrépartier och måla om soprums- och cykelförrådsdörrar.
 • Sista datum för att lämna in motioner till föreningsstämman 2019 är den 17 mars. Information kommer att sättas upp på våra anslagstavlor.
 • Styrelsen kommer att ta fram en information om vad som är viktigt att tänka på vid överlåtelser.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 18 februari.

Styrelsen hade årets sista möte den 17 december och kan informera om nedanstående.

 • Styrelsen har uppdaterat två av avtalen med HSB. Vi har lyckats addera tjänsterna Störningsjour, Underhållsplan online och Föreningsdokument utan extra kostnad för föreningen.
 • Avtalet med Städpoolen Scandinavia AB är undertecknat, och de startar sitt uppdrag i mellandagarna.
 • Snöröjningsavtal för vintern 2018/2019 är tecknat med Maroof Trädgård AB.

Skottning utförs då det fallit minst 5 cm torr snö eller 3 cm blöt snö och omfattar entréer utanför 46 – 54, parkeringen och trappan upp till baksidan. Vid behov av takskottning anvisar HSB entreprenör.

 • De som inte hade möjlighet att hämta nya filter vid minglet den 12 december kan vända sig till Anders Bodén i 46:an.
 • Styrelsen beslutade att avvakta utvecklingen i Stockholms stad innan initiativ tas till separat insamling av matavfall.
 • Styrelsen beslutade att datum för föreningsstämman 2019 blir den 7 maj. Information om bl.a. senaste datum för motioner kommer efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 8 januari.

Styrelsen önskar alla medlemmar i Sillgrisslan en god jul och ett gott nytt år!