Nyheter

På årsmötet beslutades av medlemmarna att frågan om solceller skulle utredas skyndsamt.

Under hösten har styrelsen diskuterat lösningar, utredningar och offerter med olika leverantörer.  Vi ser fördelar med att motionerna om laddstolpar och solceller utreds tillsammans. Att installera solceller är en stor och kostsam investering och bör därmed utredas ordentligt. Därför anser styrelsen att begreppet skyndsam väl stämmer in med vår ambition att presentera ett förslag till nästa årsmöte. Frågan om finansiering måste också utredas så att årsmötet och våra medlemmar kan ta ett beslut som ser till medlemmarnas och föreningens bästa. Samtidigt med detta arbetar styrelsen med att få klarhet i vilka investeringar som behöver göras för undercentralen. Just nu avvaktar vi svar från en utredning om detta. I skrivande stund vet vi inte hur mycket dessa investeringar kommer att kosta föreningen.

Det är styrelsens uppgift att värna om fastighetens underhåll. En fungerande undercentral måste vi ha för vår värme- och varmvattenförsörjning.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen BRF Sillgrisslan

Avgiftsavierna för kvartal 1 dvs. Jan-Mars 2023 kommer inte att innehålla avgiften för förbrukningen av varmvatten. Firman som mäter varmvattenförbrukningen kunde inte leverera uppgifterna i tid till HSB. Denna förbrukning kommer därför istället att aviseras retroaktivt på nästa period dvs. fakturorna för kvartal 2.
 
Hälsningar
Styrelsen

Styrelsens Tips
Spola aldrig ner fett, matolja eller andra oljor i diskhon.
Fettet bildar avlagringar i rör och pumpar och orsakar stopp i ditt eget kök. Fettet kan också fastna i våra gemensamma avloppsledningar och kostar då föreningen stora summor i extra åtgärder. Vårt tips är i stället att med hjälp av en tratt hälla överblivet fett i en sluten behållare ex flaska eller tom mjölkförpackning och slänga i de vanliga hushållssoporna. Har man stora mängder olja/fett skall man lämna detta till en återvinningsstation och då används den insamlade oljan i tillverkning av nya produkter.

Styrelsen arbete under hösten
Föreningens Undercentral har gåtts igenom under hösten. Styrelsen kommer under den närmsta tiden att fortsätta arbetet med undercentralen och föreningen kommer troligtvis att behöva göra investeringar. Styrelsen tycker inte att vi fått det stöd vi borde ha fått av vår förvaltare och kommer därför att se oss om efter en annan förvaltare. Undercentralen är den del av vår fastighet som styr värme, kyla i vårt värmesystem och även temperaturen på vårt vatten. Därför kommer dessa åtgärder att prioriteras före andra investeringar såsom solceller, ladd stolpar.

Intresserade av styrelsearbete?
Bostadsföreningar bygger på att våra medlemmar är intresserade av sitt boende. Är du intresserad av att vara med i styrelsen och göra det bästa för vår förening? Vi kan garantera att du kommer att lära dig mycket och kunskap är alltid en tillgång.

Är du intresserad, tag då kontakt med vår valberedning, via deras mailadresser: madelen.wolffeltmail.com eller a.javerling.com

Samverkan mot brott
Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och boende och polisen är enig om att detta är en effektiv metod att motverka vardagsbrottslighet. Grannsamverkan är inget styrelseuppdrag men vi vill ända hjälpa till att förmedla kontakter om någon är intresserad. Vi har sen tidigare en grupp som jobbat med detta men pga. flytt och minskat intresse så är gruppen vilande just nu. Är du intresserad hör av dig till styrelsen så kan vi förmedla kontakterna.

Vi vill ändå passa på att ge lite tips från polisen:
Se till att porten går igen efter dig.
De flesta inbrott sker under dagtid, eftermiddag och kväll. Är ni hemma titta gärna ut över baksidan, skulle ni se något pågående inbrottsförsök ring genast 112 som är telefonnumret för pågående brott.
Är ni bortresta under en tid be gärna någon granne eller någon ni litar på att titta till lägenheten, avbeställ tidningsprenumeration mm.
Det finns många fler tips att förhindra brott. Läs gärna på polisens hemsida https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/

Energi el
I Stockholms län har elförbrukningen minskat med ca 20%. Så det går att göra skillnad. Under hösten har styrelsen uppdaterat garagebelysningen med lågenergilampor samt justerat trappbelysningen till att bli rörelse styrd. Vi har kunnat se att elförbrukningen minskat något de senaste månaderna och vi fortsätter att följa upp detta för att se om det är en trend.

Juletider
I juletider brukar det bli mycket kartonger som skall slängas. Tänk på att slå ihop kartonger så att de tar mindre plats och var noga att knyta ihop soppåsarna så att inget rinner.

Granar får inte slängas i soprummen utan skall lämnas till återvinningscentralen eller av kommunen avsedda platser. Skrymmande avfall skall lämnas på återvinningscentralen. Om vi alla hjälps åt att hålla god ordning så slipper vi onödiga kostnader för sophanteringen.

Tänk också på att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt och kontroller att din brandvarnare fungerar.

Nya grannar
Nya grannar flyttar in på Ågesta Broväg 54 och Ågesta Broväg 46. Vi hälsar dem välkomna till vår förening!

 

 

Siste men inte minst vill vi önska alla en God Jul!

Styrelsen i BRF Sillgrisslan

Kvartalsinformation från styrelsen i BRF Sillgrisslan oktober - december 2022.pdf

 

Styrelsen för Brf Sillgrisslan har beslutat att höja månadsavgiften med 3,5% från den 1 januari 2023.

Den beslutade hyreshöjningen görs framför allt för att mäta aviserade prishöjningar för drift och skötsel av våra fastigheter. Vi tar också höjd för räntehöjning på föreningens lån. Till exempel har både Ellevio, Stockholm Exergi och av Stockholm Vatten och Avfall aviserat/beslutat om prishöjningar. Styrelsen vill också i fortsättningen stärka vår förenings ekonomi för att så långt som möjligt bekosta större åtgärder med egna medel och utan att behöva ta nya lån.

Styrelsen Brf Sillgrisslan

Styrelsen rekommenderar

Alla bör ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. När du bor i en bostadsrätt har du ett större ansvar än om du skulle bo i en hyresrätt. Du är bland annat ansvarig för fast inredning som kök och badrum samt ytskikt. Din vanliga hemförsäkring täcker en hel del men inte allt. Skulle du på något sätt vara oaktsam och råka orsaka en eventuell skada kan du bli ersättningsskyldig. Det kan också börja brinna i ditt hus eller vatten kan läcka in från din granne ovanför. Detta kan bli väldigt kostsamt om du inte har ett bostadsrättstillägg.

Tips A-Ö på hemsidan

Vi vill tipsa om A-Ö på vår hemsida, där finns mycket matnyttig information vad som gäller gällande andrahandsuthyrning, störning, grillpolicy m.m. Om ni har någon fråga till styrelsen kontrollera först om ni kan hitta svaret där.

https://sillgrisslan.se/

Stamspolning Vecka 38

Stampspolning kommer att ske vecka 38 i samtliga lägenheter Det är viktigt att Interspol som gör stamspolningen får tillgång till alla lägenheter. Information kommer till alla under vecka 37. 

Lås
De som ej har lås som ingår i föreningens låslösning bör byta till den. Detta underlättar tex tillträde till hantverkare.

Trädgård och utemiljö

Under året som gått har styrelsen anlitat Go Veteran till skötseln av vår utemiljö/trädgård. Vi har varit nöjda med deras arbete men kommer att se över avtalet med dem till nästa säsong.
Alla växter, träd, buskar och perenner planterades för ca 10 år sedan och behöver nu ses över. Därför anlitade vi Go Veteran även till att helt klippa ner de vildvuxna buskarna på de båda husens framsidor. Resultatet ser mycket bra ut.
För att minska kostnaderna för skötsel i framtiden kommer styrelsen att titta på förslag till framsidornas perennplanteringar. Förslag kommer även att tas fram till upprustning av baksidans planteringar där många växter har dött ut.

Soprum

Tänk på att hålla ordning i soprummet så undviker vi dålig lukt, ohyra och ökade kostnader för sopsorteringen. Slå ihop kartonger, knyt igen påsar med hushållssopor ordentligt så att inget kan rinna ut.

På Ågesta Broväg 54 finns en utökad sophantering för elektronik och grovsopor men observera att skrymmande avfall skall lämnas på kommunens återvinningscentral.

Kvartalsinformation från styrelsen i BRF Sillgrisslan juli - september 2022.pdf