Nyheter

Tisdagen den 30 juni höll den nya styrelsen sitt första möte och en uppgift var att fördela arbetsuppgifter inom styrelsen. Fördelningen blev enligt nedan.

Daniel Karlsson, ordförande

 

 

 

Erik Håkansson

 

 

Samuel Omerdin

 

 

 

 

Yvonne Strandberg

 

 

 

Leif Berggren

 

Christina Kruus

 

 

 

Maria Graf

Avfallsfrågor

Kontaktperson - Grannsamverkan

Överlåtelser
 

Byggnads/fastighetsfrågor 

Hemsida / IT
 

Andrahandsuthyrning

Brandsäkerhetsfrågor

Nycklar

Trivselfrågor 

 

Ekonomi  

Mäklarfrågor

Underhållsplan

 

Miljö- och utbildningsfrågor                                   

 

Avtalsfrågor    

Försäkringar    

Trädgårdsfrågor/yttre miljö

 

Garage- och parkering 

Gästlägenhet och föreningslokal

 

 

Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen i någon fråga är alltid att mejla till  .

En annan fråga som diskuterades var ett antal klagomål om rökning. Styrelsen har initierat direktkontakter mellan inblandade och hoppas det leder till en bra lösning. Styrelsen kan inte förbjuda rökning men ber alla rökare att visa hänsyn för att minimera problemen.

Nu tar styrelsen lite sommarledighet och nästa styrelsemöte hålls måndagen den 17 augusti. Under sommaren kommer det att finnas beredskap att ta hand om de akuta frågor som kan uppstå.

Trevlig sommar!

Tisdagen den 16 juni genomförde vår förening en något annorlunda föreningsstämma på grund av den pågående pandemin. Med målet att kunna genomföra stämman med så få fysiskt närvarande som möjligt erbjöds alla möjligheten att poströsta. En möjlighet som utnyttjades av 15 medlemmar. Protokollet från föreningsstämman finns uppsatt på våra anslagstavlor och är även publicerat på föreningens hemsida. De/den som vill ha en egen papperskopia kan kontakta styrelsen så ordnar vi detta. I samband med föreningsstämman höll den nya styrelsen ett konstituerande möte och valde Daniel Karlsson, ÅB 54, till ny ordförande. Övriga medlemmar i den nya styrelsen är Erik Håkansson, ÅB 46, Yvonne Sandberg, ÅB 48, Sami Omerdin, ÅB 46, Leif Berggren, ÅB 54, Christina Kruus, ÅB 52 och Maria Graf, ÅB 46. Hur styrelsen kommer att fördela sina arbetsuppgifter inom styrelsen bestäms på ett styrelsemöte den 30 juni.

Trevlig sommar!

Styrelsen har beslutat att skjuta upp föreningsstämman den 12 maj till ett senare tillfälle. Detta på grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Målet är fortfarande att årets föreningsstämma ska kunna hållas före juni månads utgång som stadgarna kräver. Kallelse kommer att skickas ut minst två veckor i förväg.

Hälsningar Styrelsen

Hej grannar,

Vi har snälla boende i föreningen som erbjudit sin hjälp om någon på grund av rådande läge behöver hjälp med att handla, gå ut med hunden eller utföra andra hushållssysslor. Ni kan sådant fall höra av er till styrelsen -

Hälsningar,
Styrelsen