Protokoll för årsstämman 2018

Protokoll för årsstämman 2018 finns nu under ”Ekonomi och Stadgar” på hemsidan. Vi kommer även sätta upp ett exemplar på anslagstavlan i varje trappuppgång. Om ett eget exemplar önskas maila då styrelsen@sillgrisslan.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kommentera