Nyheter

Information från styrelsen

Måndagen den 19 oktober hade styrelsen möte och nedan finns information om några av frågorna som avhandlades.

·      Ekonomin är fortfarande god och vi har hyggligt med pengar i kassan.

·      Budgetarbetet inför nästa år är nu klart, och styrelsen har beslutat om en balanserad budget, som bland annat innebär att vi inte behöver genomföra några avgiftshöjningar nästa år.

·      Det blir filterbyten även i år, men på grund av den rådande pandemin kommer styrelsen att dela ut filtren. Glöggmingel och andra sociala aktiviteter får vänta tills läget är mer normalt igen.

·      De traditionella julgranarna kommer på plats kring första advent.

·      Grannsamverkan fortsätter och Annica Jäverling, ÅB 52, är ny kontaktperson och samordnare. Ta kontakt med henne om ni har idéer som vi kan genomföra.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 16 november, och ni kan mejla frågor som ni vill att vi tar upp till